Diny Hermsen

Even voorstellen

Diny Hermsen - Korte (Penningmeester)

Ik ben Diny Hermsen - Korte, de vrouw achter de man die voortdurend doende is voor zijn lotgenoten. Over mijn privéleven kan ik u vertellen dat wij al bijna 54 jaar gelukkig getrouwd zijn en dat wij 2 kinderen in de leeftijd van 51 en 52 jaar hebben,

waarvan de oudste met diverse chronische aandoeningen kampt. Hoewel met het klimmen van de leeftijd ook bij mij allerlei aandoeningen de kop op steken hebben wij zeker geen reden tot klagen, maar het leven kent natuurlijk zijn ups en downs in alle facetten. Maar ik ben er volstrekt van overtuigd dat het leven zo behoort te zijn.

Toen mijn man in 1991 op 53-jarige leeftijd zijn eerste grote hartprobleem meemaakte kon ik niet bevroeden dat dit ons hele leven zou veranderen. Wonder boven wonder overleefde hij deze ernstige aandoening. Zodra hij weer op de been was, stak de organisator bij hem weer de kop op en richtte hij een sportclub op voor hartpatiënten. Wanneer je met een groep kwetsbare mensen werkt maak je het mee dat sommige leden tijdens het sporten opnieuw last van hun hart kregen. Voor een enkeling kwam hulp te laat. Zulke gebeurtenissen hadden een enorme impact op ons familieleven en toen dan ook de Gezondheidsraad in 2002 de minister van Volksgezondheid adviseerde om ook leken (zoals u en ik) toe te staan de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken, zag mijn man de perfecte uitlaatklep voor zijn dadendrang.

Wij hebben toen samen Stichting Kies voor Leven opgericht met als missie het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van defibrillatoren. Dat netwerk moet ervoor zorgen dat op elke plek in Nederland binnen zes minuten kan worden begonnen met defibrilleren. Als dat lukt, vergroot dit de kans op overleven met 50 tot 70 procent.

Omdat de AED anno 2013 gemeengoed is geworden in het straatbeeld van Nederland, de reanimatie/AED opleidingen in alle mogelijke opleidingsvormen zijn geëntegreerd en ook de Hartstichting in 2007 is gestart met het opzetten van 6-minuten zones, heeft hij op zijn 75ste verjaardag (26 februari 2013) zijn levenswerk overgedragen aan de Hartstichting.

Bij de Goede Doelen Top-50 in november 2012 eindigde ‘Kies voor Leven’ in de categorie gezondheidszorg op de eerste plek. Een belangrijke aanzet om het stokje over te dragen leverde ook het thema van de Top-50 bijlage: Samenwerking. Mijn man herkende het daarin geschetste beeld dat goede doelen op een bepaald terrein met elkaar concurreren, terwijl zij beter de krachten zouden kunnen bundelen. Dat gold ook voor de constatering dat het werken voor een goed doel een verslaving kan worden en dat zo de oorspronkelijke missie uit zicht raakt. Reden voor mijn man om een goed voorbeeld te geven en zijn levenswerk over te dragen aan de Hartstichting. Hij werd vervolgens voor zijn fenomenale inzet benoemd tot ‘Ambassadeur van de Hartstichting’. Kijk op www.kiesvoorleven.nl

Wie dan denkt dat zijn dadendrang stopt, komt bedrogen uit. Hij is al weer druk met zijn nieuwe geesteskindje: de Stichting Hart in Actie. Ook bij deze missie ondersteun ik mijn man voor de volle 100 procent. Vrije tijd heb ik voldoende en breng ik het liefst in alle rust door. Maar ik ben en blijf altijd bereikbaar voor mijn man, onze kinderen, ons huisdier en uiteraard voor de mooie Goede Doelen organisaties van mijn man.

Diny Hermsen - Korte
Penningmeester

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op