Steun ons

Steun ons

De Belastingdienst heeft Stichting Hart in Actie bij aanvang direct voor onbeperkte tijd aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is een waarborg dat de besteding van onze donaties en onze boekhouding extra goed gecontroleerd wordt en bovendien zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen

Inmiddels dragen veel mensen ons initiatief een warm hart toe. Daar zijn we erg blij mee en natuurlijk ook bijzonder dankbaar voor. U kunt ook deel uitmaken van ons bijzondere initiatief door een vrijwillige bijdrage te doen op ons rekeningnummer bij de RABO bank onder nummer NL16 RABO 0112 7874 87 t.n.v. Stichting Hart in Actie.

Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook aftrekmogelijkheden, gedeeltelijk of geheel via een lijfrente. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. € 60) met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.

Per 1 januari 2014 zijn de regels voor anbi‘s opnieuw verscherpt. De instellingen moeten meer openheid geven over hun organisatie om fraude te voorkomen. Zo moeten alle instellingen een website hebben waarop staat waar het geld naartoe gaat, wie de bestuursleden zijn en welke vergoedingen zij krijgen. Eerder, op 1 januari 2010 waren de voorwaarden voor verlenging van de ANBI status ook al door de Belastingdienst aangescherpt. Om voor de ANBI status in aanmerking te komen mogen bestuursleden in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld. Daarnaast moet de goede doelen stichting zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Stichting Hart in Actie voldoet aan alle voorwaarden. Stichting Hart in Actie werkt alleen maar met vrijwilligers en zónder onkostenvergoedingen.

Wilt u ons belangeloze werk financieel ondersteunen of op een andere wijze bijdragen aan de doelstellingen van onze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), neem dan contact met ons op via info@hartinactie.nl of stort uw bijdrage op bankrekeningnummer: NL16 RABO 0112 7874 87. Ook kunt u via de Goede Doelen module (hier rechts onder het menu overzicht) uw donatie overmaken.

Van Mourik & de Bie Notarissen te Schaijk
Graag willen we via deze weg Van Mourik & de Bie Notarissen te Schaijk bedanken, die op dinsdag 20 september 2011 geheel belangeloos de statuten hebben opgemaakt voor Stichting Hart in Actie. De opbouw van onze ideële stichting kan niet zonder de belangeloze medewerking van instanties, bedrijven en personen die de realisatie van onze stichting en haar plannen mede mogelijk maken.

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op